Service Banner

 

NU EEN MAAND

GRATIS

DE VRACHTEN-

UITWISSELING TESTEN

De registratie wordt niet automatisch verlengd

maar loopt na de proefperiode af.

Een gebruikscontract ontstaat pas met uw onder-

tekening en firmastempel.

NU GRATIS TESTEN!

 

Stortgoed expeditie

Wat is stortgoed expeditie? Bij zogenaamd stortgoed gaat het om een hoeveelheid die korrelig of ook met kleine stukjes vermengd kan zijn en die kan worden gestort, vandaar ook de benaming ‚stortgoed‘. Stortgoed expeditie heeft zich dan gespecialiseerd in transporten van het bovengenoemde goed.

 

Het verschil bij dergelijke transporten schuilt in de grootte en de verdeling van de korrels, de temperatuur en vochtigheid van het stortgoed. Verder zijn de storthoek en de stortdichtheid doorslaggevend.

 

Grofweg wordt onderscheid gemaakt tussen stortgoed dat vrij stroomt en ander stortgoed dat eerder dik is. Zand, grind en ook cement worden gestort; bij de grondstoffen hebben we kolen en erts of strooizout. Bij de voedingsmiddelen hebben we suiker en zout, meel, koffie en verschillende graansoorten. Ook verschillende materialen zoals pellets, granulaten en vulstoffen horen bij stortgoed. Bij de opslag en het transport van stortgoed komt het op de vloeibaarheid aan. Wanneer draaiende sluizen en schuivers niet helpen, moet een bodem met kiepbalken uitkomst bieden. Wat immuun is voor weersomstandigheden, kan in plaats van in een silo of ook bunker doorgaans in open lucht worden opgeslagen.

 

Stortgoed expeditie

 

Toepassing in de voertuig- en vervoerstechniek

 

Goederen die vergelijkenderwijs weinig eisen stellen, kunnen met behulp van slangen of buizen bewegen, ook pompvloeistof, trilgoten en conductiepompen worden daarbij ingezet. Hoe groter het stortgoed is, des te sneller zal een dubbele slingerklep nodig zijn. Het permanente transport botst dan op zijn grenzen, wanneer silo‘s nodig zijn of ook bij het laden van schepen. Daarom spreekt men van stortgoed in plaats van bulk. Bij transport over de weg en met de trein zijn bakkippers nodig, of voertuigen met hoge wanden. Als het hard tegen hard is, zijn silowagens nodig, of andere silovoertuigen, in het uiterste geval een oplegger die is uitgerust met een schuifvloer.

 

Stortgoed kan voor het transport ook in zakken of zogenaamde big bags worden verpakt. Voor een feilloze werking van een silo moeten storingen bij het wegvloeien, de vorming van bruggen, schachten en de mogelijke scheiding van het stortgoed worden vermeden.

 

Om dat te garanderen worden de bijzondere eigenschappen van het stortgoed gekenmerkt in reeksen proeven. Beslissend daarvoor zijn de stevigheid en dichtheid, de effectieve wrijvingshoek en de wandwrijvingshoek.

Uitwisselingsplatform voor stortgoed LOG IN

* Voor een optimale weergave van onze pagina‘s, moet u uw browser actualiseren tot de nieuwste versie.

Uitwisseling

 

News

(keine)

Het uitwisselingsplatform voor stortgoed in de pers

(geen)