Service Banner

 

NU EEN MAAND

GRATIS

DE VRACHTEN-

UITWISSELING TESTEN

De registratie wordt niet automatisch verlengd

maar loopt na de proefperiode af.

Een gebruikscontract ontstaat pas met uw onder-

tekening en firmastempel.

NU GRATIS TESTEN!

 

Kippers

In de geschiedenis van de vooruitgang werden er verschillende vormen van kippers ontwikkeld, die vandaag worden gebruikt. Voorwaarde voor het gebruik van een kipper is de stortmogelijkheid van de te vervoeren vracht. Om er maar enkele te noemen: dat kan gaan van graan en meststoffen over zand en grind tot diervoerders of pellets. Men maakt onderscheidt tussen verschillende soorten kippers. Eenzijdige kippers (zoals bakkippers), tweezijdige en driezijdige kippers.

 

Eenzijdige kipper - voorbeeld bakkipper

De meest voorkomende vorm van de eenzijdige kipper is de achterkipper. Bij deze uitvoering zijn meestal de zijkanten en de voorkant vast verbonden met de bodem van de kiepbrug en alleen de achterkant kan worden geopend. Het stortgoed wordt dan achteraan gekiept. Deze voertuigen worden het meest gebruikt in de wegenbouw of voor het transport van goederen met een goed bereikbare losplaats. Deze kippers, ook bakkippers genoemd, vindt men onder meer in veel grotere uitvoeringen, bijv. open groeves of steengroeves. Deze bakkippers zijn echter, wegens hun grootte en gewicht van enkele honderden ton, niet meer toegelaten in het wegverkeer.

Bij de tweezijdige kipper is de achterste en voorste wand vast gemonteerd en de brug kan alleen naar links of rechts worden gekiept. Deze vorm is echter niet meer gebruikelijk.

 

Driezijdige kipper

De driezijdige kipper is momenteel de meest gebruikte vorm van kippers. Bij de driezijdige kipper kan de brug zowel naar achteren als naar rechts en links worden gekiept. Hier maakt men onderscheid tussen solovoertuigen, met een kiepbrug die vast met het voertuig verbonden is, pure trekkers, dus trucks, die een kiepoplegger hebben en bijv. tractoren met een een- of meerzijdige kiepaanhangwagen. Deze aanhangers en kiepbruggen zijn naar keuze, afhankelijk van het te vervoeren stortgoed, ook met bijhorende dekzeilen beschikbaar, om de vracht te beschermen tegen vochtigheid of externe invloeden. Bovendien zijn er in de wegenbouw ook zogenaamde teerkokers, die teer opwarmen in de gesloten brug en vervolgens achteraan kunnen laten wegvloeien. De driezijdige kipper is een populaire variant.

In het beginstadium van de constructie van bedrijfsvoertuigen moesten de kiepbruggen met spierkracht, dus met behulp van krukken worden bediend. In de loop van de ontwikkeling werden dan luchtdrukcilinders gebruikt, die later werden vervangen door hydraulische aandrijvingen. Zo ontstond ook het materiaal waaruit de kiepbruggen werden gemaakt. Dat ging van hout in de jaren 60 over staal tot en met aluminium. Vandaag worden staal en aluminium, afhankelijk van de vereiste qua gewicht of verslijtbaarheid, evenveel gebruikt bij een kipper. De montage van de kiephydrauliek is afhankelijk van het bouwtype en kan zowel onder de brug alsook vlak achter de stuurcabine zitten. Of nu kippers dan wel nieuwe kippers worden gebruikt, bij het transport van goederen vormen ze een grote hulp.

 

Schuifvloer

Bij kippers met een schuifvloer, ook bewegende vloer of walking floor genoemd, beweegt de vloer door een hydraulische aandrijving. Door de speciale opbouw van de vloer met beweeglijke lamellen, kunnen zowel stukgoed als stortgoed geautomatiseerd worden vervoerd. De beweeglijke lamellen zorgen ervoor dat een transport in een richting naar keuze mogelijk is. Opleggers met schuifvloer met een nuttig volume van tot 100 m³ bieden flexibele gebruiksmogelijkheden en zodoende het voordeel dat zowel volumineuze stukgoederen alsook lichte losse goederen kunnen worden vervoerd.

De opleggers kunnen zowel zijdelings alsook langs de achtersteven worden geladen. Voor de bediening van de schuifvloer heeft de vrachtwagen een hydraulische pomp nodig als aandrijving. Deze technologie in de voertuigtechniek biedt bovendien ook in lage gebouwen en op zachte ondergronden een voordeel bij het lossen. De oplegger moet dan niet gekiept worden.

Uitwisselingsplatform voor stortgoed LOG IN

* Voor een optimale weergave van onze pagina‘s, moet u uw browser actualiseren tot de nieuwste versie.

Uitwisseling

 

News

(keine)

Het uitwisselingsplatform voor stortgoed in de pers

(geen)