Service Banner

 

TESTUJ TERAZ

GIEŁDĘ TRANSPORTOWĄ

PRZEZ CAŁY MIESIĄC

ZA DARMO

Rejestracja nie przedłuża się automatycznie,

lecz wygasa po upływie okresu próbnego.

Umowa użytkowania zostaje zawarta wyłącznie po jej podpisaniu-

i opatrzeniu pieczęcią firmy.

TESTUJ ZA DARMO!

 

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość zawartych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorowi z tytułu poniesionych szkód materialnych i duchowych, które powstały poprzez wykorzystanie bądź niewykorzystanie informacji tutaj zawartych lub wykorzystania wadliwych i niepełnych informacji, są całkowicie wykluczone, o ile autorowi nie udowodni się zamierzonego lub rażącego zaniedbania.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub opublikowania na okres ograniczony lub nieograniczony części stron albo całości oferty, bez specjalnej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki

Przy bezpośrednich albo pośrednich odnośnikach do obcych stron internetowych (’’Linki’’), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność cywilna ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy autor zna ich zawartość i technicznie możliwe było uniknięcie zamieszczenia bezprawnych informacji.

Autor deklaruje tym samym, że w momencie wstawiania linków, były one wolne od nielegalnych zawartości i informacji. Autor nie ma w żadnym przypadku wpływu na aktualny i przyszły układ i zawartość zlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich zawartości zlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. To postanowienie dotyczy wszystkich zamieszczonych w ofercie internetowej linków i odnośników, obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych stworzonych przez autora. Za nielegalną, błędną i niepełną zawartość, a szczególnie za szkody wynikłe z wykorzystania, bądź niewykorzystania tego typu oferowanych informacji, odpowiada oferent strony, na którą przekierowany został użytkownik, a nie strona, która umożliwiła przekierowanie na dany link.

3. Prawa autorskie i prawa do używania znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich używanych grafik, dokumentów, sekwencji video i tekstów oraz używać grafik, dokumentów, sekwencji video i tekstów przez niego stworzonych albo korzystać z grafik, dokumentów, sekwencji video i tekstów bez licencji autorskich.

Wszystkie zawarte w ofercie internetowej i chronione przez osoby trzecie znaki markowe i znaki towarowe podlegają każdorazowo i bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i prawu własności każdego zarejestrowanego właściciela. Na podstawie samej nazwy nie należy wyciągać wniosku, że znaki markowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa do kopiowania obiektów stworzonych i udostępnionych przez samego autora należą do niego autora. Powielanie albo używanie takich grafik, dokumentów, sekwencji video i tekstów w innych elektronicznych albo drukowanych publikacjach jest niedopuszczalne, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody autora. Źródło obrazu: fotofobia.de.

4. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności należy rozumieć jako część oferty internetowej, wskazanej na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają obowiązującemu stanu prawnemu, już nie odpowiadają stanu prawnemu lub nie odpowiadają stanu prawnemu w pełni, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w zakresie treści i ważności.

5. Ochrona danych: Google Analytics i Google Remarketing

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics i Google Remarketing. Są to usługi świadczone przez Google Inc. (’’Google’’). Google używa tzw. „ Cookies&Idquo;, danych tekstowych, które zachowywane są na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy używania strony internetowej. Strona ta wykorzystuje jednak Google Analytics w zmodyfikowanej formie, bez podawania adresu IP użytkownika, aby poprzez zgromadzone anonimowe dane otrzymać informacje dotyczące korzystania z sieci i potencjalnych problemów. Pozyskane w ten sposób informacje stosowane są do optymalizacji naszej oferty na stronie internetowej. Informacje uzyskane poprzez wykorzystanie Google Analytics dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (wraz z anonimowym adresem IP) są przekazywane na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Poprzez anonimowość nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP. Firma Google przestrzega postanowień o ochronie danych osobowych umów ”US-Safe- Harbor” i jest zarejestrowana w programie Ministerstwa Handlu USA ”Safe Harbor”. Google wykorzystuje zgormadzone informacje wyłącznie do analizy użytkowania strony internetowej. W analizach tych sporządzane są oceny i grafiki dotyczące ilości odwiedzających, ilości wywoływanych przez użytkowników stron itp. Adresy IP przekazane w ramach Google Analytics nie są powiązane z innymi danymi Google.

Można uniemożliwić zapisywanie plików Cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku zwracamy uwagę na to, że może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony. Poza tym można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki pod podanym poniżej linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. W ten sposób można uniknąć pobierania danych sporządzanych przez pliki Cookie odnoszących się do korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji na temat technologii stosowanych przez Google znajduje się pod adresem www.google.com/analitycs/.

6. Internetowa platforma rozstrzygania sporów

Na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do rozstrzygania sporów,

przy pomocy której konsumenci mogą doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu oraz znaleźć inne informacje na temat załagodzenia konfliktów.

7. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu nie jesteśmy zobowiązani i gotowi do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów

przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

* W celu optymalnego korzystania z naszych usług a także prawidłowej obsługi serwisu należy zaktualizować swoją przeglądarkę internetową do najnowszej wersji.

Wymiana giełdowa

 

nowości

(keine)

giełda ładunków sypkich w prasie

(brak)